Välkommen till Svanens förskola

Svanens förskola ligger cirka sju kilometer nordväst om Uppsala i ett område vid namn Stenhagen. Förskolan ligger i ett naturskönt område och det erbjuds gott om tillfällen till lustfyllda uteaktiviteter både på vår gård och i förskolans närmiljö.

Vår verksamhetsidé bygger på:

NÄRA RELATIONER - TRYGGHET - GLÄDJE

Genom att jobba med ansvarsgrupper skapar vi en nära relation till både barn och föräldrar. Vi ska ha en trygg och rolig verksamhet präglad av lek, glädje och lust att lära. Barn och personal ska se varandras likheter och olikheter som en stor tillgång och utnyttja varandras kompetenser för det livslånga lärandet.

Varmt välkommen till oss på Svanens förskola hälsar Nerka, Fanny, Camilla och Selma.

 

AKTUELLT

  • Föräldramöte onsdagen den 12 september.

 

Månadens

bilder

Svanens förskola | Stenhagsvägen 153, 752 60 Uppsala | info@svanensforskola.se | Tel 0708-720 711

Copyright @ All Rights Reserved