INSKOLNING 

Att börja i förskolan är en stor händelse inte bara för barnet, utan även för dig som vårdnadshavare. Det är viktigt att barnet känner trygghet hos oss, det är även viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg. Förskolan ska vara en spännande plats för utforskande och utveckling. Genom att samarbeta och lära kännas varandra kan vi skapa den bästa miljön för ditt barn att vistas i. 


Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du som vårdnadshavare är med till en början och visar att förskolan är en trygg plats. Under inskolningen vänjer sig barnet vid den nya miljön på förskolan. Med er som trygghet kan sedan ert barn utforska lärmiljöerna tillsammans med andra barn och pedagoger. Detta utforskande kan ta olika lång tid, för att barnet ska känna sig så tryggt som möjligt med pedagogerna och att förskolan är en lustfylld och lärorik plats att vara på, kan längden på inskolningen variera. Nedan kan du se ett exempel på hur en inkilning kan gå till.SVANENS FÖRSKOLA

GRUNDAD 2010 I UPPSALA


Copyright © All Rights Reserved


Kontakta oss

0708-720 711

info@svanensforskola.se

Stenhagsvögen 153, 752 60 Uppsala