INSKOLNING 

Förskolan ska vara en trygg och säker plats. Det är inte bara ditt barns trygghet och trivsel som är viktig för oss, utan även din. Genom ett tydligt ledarskap skapas en barngrupp med stark gruppkänsla där barnen övar på att leda sig själva och andra.


En självklarhet är att ha en trivsam och trygg miljö för både barn och pedagoger. Den pedagogiska miljön ses kontinuerligt över så att barnen stimuleras och trivs. Normer och värden tas upp på ett eller annat sätt dagligen. Vi arbetar aktivt med att vara en bra kompis och att barnen ska känna sitt egna värde, att känna till sina egna rättigheter, gränser samt att värna om dessa.SVANENS FÖRSKOLA

GRUNDAD 2010 I UPPSALA


Copyright © All Rights Reserved


Kontakta oss

0708-720 711

info@svanensforskola.se

Stenhagsvögen 153, 752 60 Uppsala